قطعه نستعلیق خوش .قلم کتابت پهلوی

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق خوش .قلم کتابت .صفحه پردازی :دفتری ۳۹ سطری چهار ستونه.کاغذ:مقوای مشکی فرنگی .مرکب :سفید.تاریخ:آذرماه ۱۳۳۸.کاتب وشاعر :علی اعتضاد پور (متخلص به نیاز).جدول کشی به اکلیل طلایی وسفید
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۳.۰۰۱۲۵
پدید آورندگان : علی اعتضاد پور (متخلص به به نیاز) (شاعر، خوشنویس)
موضوع اثر : شعردر مدح حاج حسین آقا ملک
تاریخ خلق : آذر ۱۳۳۸ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه :مشکی
جنس : کاغذ: مقوای فرنگی مشکی، مرکب سفید،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی مقوای فرنگی مشکی، جدول کشی،
ابعاد : طول (۶۸ سانتیمتر) عرض (۳۸ سانتیمتر)
اهداکننده : علی اعتضادی (متخلص به نیاز)
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان