قطعه نستعلیق خوش.قلم مشقی پهلوی

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق خوش .قلم مشقی .صفحه پردازی:دفتری۱۴ سطری .کاغذ :مقوای فرنگی .مرکب:مشکی .تاریخ :سوم رجب ۱۳۷۹مطابق ۱۳۳۸/۱۰/۱۱.فاقد آرایش .با توجه به تخلص شاعر در بیت آخر احتمالا خوشنویس وشاعر شخصی بنام نجیب واعظ است
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۳.۰۰۱۲۶
پدید آورندگان : نجیب واعظ (شاعر، خوشنویس)
موضوع اثر : شعردر مدح حاج حسین آقا ملک
تاریخ خلق : ۳ رجب ۱۳۷۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه: کرم روشن
جنس : کاغذ: مقوای فرنگی، مرکب مشکی،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
اهداکننده : نجیب واعظ
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان