تابلو خط نقاشی پهلوی

نظر شما:

تابلو خط نقاشی بخط ثلث .صفحه پردازی :شامل خط نقاشی وکتیبه نویسی برروی فیبر چوبی بصورت رنگه نویسی.رقم :سید ماشاءالله نیکرو .متن اثرمزین به عبارت (یا علی اعلا )بصورت خط نقاشی برزمینه سبز.دربالاوپایین دوکتیبه بخط ثلث باعبارت (وان یکاد)برزمینه سبز.حاشیه اثر دارای کتیبه های قلمدانی باعبارت(آیه الکرسی)برنگ سفید برزمینه لاجورد.جدول کشی به اکلیل طلایی وآبی روشن ورنگ سفید
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۳.۰۰۱۵۸
پدید آورندگان : سیدماشاءالله نیکرو (خوشنویس)
موضوع اثر : آیات قرآن
رنگ : سبز
تکنیک : خط نقاشی وکتیبه نویسی، خط نقاشی،
ابعاد : طول (۶۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۵۰ سانتیمتر)
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان