قطعه ثلث رنگه نویسی جمهوری اسلامی

نظر شما:

قطعه خوش نویسی بخط ثلث ودیوانی باقلم جلی ومشقی.صفحه پردازی :سطرترکیبی .کاغذ :مقوای فابریانوی لاجوردی .رنگه نویسی (سفید واکلیل طلایی ).تاریخ :۱۴۲۵ق.رقم:کتبه حسین .
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۳.۰۰۱۵۹
پدید آورندگان : حسین (خوشنویس) حضرت رضا علیه السلام (حدیث)
موضوع اثر : روایتی از حضرت رضا (علیه السلام )
تاریخ خلق : ۱۴۲۵ قمری (قرن ۱۵)
رنگ : لاجوردی
ابعاد : طول (۷۰ سانتیمتر) عرض (۵۵ سانتیمتر)
برچسب‌ها : رنگه نویسی