سکه مقدونی سلوکیان ۳۱۲ قبل از میلاد (قرن ۴) - ۶۴ قبل از میلاد (قرن ۱)

نظر شما:

روی سکه: چهره شاه با نیمرخ به سمت راست همراه با نقوش گیاهی پشت سکه:نیکه ایستاده ئر سمت چپ با نیم رخ به سمت راست ،تاجی بر سر شخص (احتمالا شاه )می گذارد
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۰۱۳
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۷ میلیمتر)
محل نمایش : کتیبه 6(عدم نمایش)
اهداکننده : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی سلوکیان روی بر خط زمان