درهم نقره نرسه ساسانی ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

درهم نقره نرسه ساسانی (۲۹۳-۳۰۳) روی سکه: نیم رخ راست شاه- تاج شاه با نقوش گیاهی پشت سکه: آتشدان سه تکه در مرکز- تزیینات دایره ای شکل
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۰۱۵
تاریخ خلق : از ۲۹۳ میلادی (قرن ۳) تا ۳۰۳ میلادی (قرن ۴)
رنگ : نقره ای اکسید شده
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
محل نمایش : کتیبه 6(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان