درهم نقره خسرو دوم ساسانی ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

درهم نقره خسرو دوم ساسانی (۵۹۱-۶۲۸) روی سکه:نیم رخ راست شاه با تاج کنگره دار- تزیینات دایره ای شکل پشت سکه: آتشدان سه تکه
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۰۲۸
تاریخ خلق : از ۵۹۱ میلادی (قرن ۶) تا ۶۲۸ میلادی (قرن ۷)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر)
محل نمایش : کتیبه 6(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان