درهم نقره اردشیر سوم ساسانی ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

درهم نقره اردشیر سوم ساسانی (۶۳۱-۶۳۱) روی سکه:نیم رخ راست شاه پشت سکه: آتشدان سه تکه
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۰۸۰
تاریخ خلق : از ۶۳۱ میلادی (قرن ۷) تا ۶۳۱ میلادی (قرن ۷)
رنگ : نقره ای اکسید شده
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
محل نمایش : کتیبه 6(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان