پرده قلابدوزی معرق دوزی

نظر شما:

ماهوت پشمی با قلابدوزی معرق دوزی.ابعاد۲۴۷/۵*۱۳۹.لبه ترمه محرماتی. نقوش گل و شکوفه های کوکب،نرگس و برگهای کنگره دار. مرکز نقوش قاب قابی
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۹.۰۱۰۱۹
رنگ : قرمز
جنس : ماهوت پشم، آستر ابریشم،
تکنیک : معرق دوزی هم سطح، قلابدوزی و معرق دوزی،
ابعاد : طول (۲ متر و ۴۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱ متر و ۳۹ سانتیمتر)
واقف : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
برچسب‌ها : منسوجات