یل مخمل سرمه دوزی

نظر شما:

کت مخمل ابریشمی سبز با دوختهای تزیینی سرمه دوزی. در مهمانیها می پوشیدند. از دوره صفویه مرسوم شده و در افشار و زند در آستینها و پایین کت تغییراتی داده شد.یقه فرنچ لبه زاویه دار مدل ۶ دکمه و آستین تنگ و از مچ تا ساعد با گل و برگ و غنچه سرمه دوزی شده.آستر کتان یا پنبه با نقوش بته جقه با زمینه زرشکی است.این اثر توسط بانو معصومیان به موزه ملک اهدا گردید.
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۹.۰۱۰۲۴
موضوع اثر : کت تزیینی
رنگ : سبز
اهداکننده : زهرا محسنی
برچسب‌ها : منسوجات