لفاف قلمدان

نظر شما:

قلمدان کشبافت و پایه کوتاه و پایه بلند. نخ ابریشمی و قهوه ای.لبه آن با پایه بلند هلال و سوراخهایی جهت عبور بند از آن است. هیچ کار قابل توجه دیگری ندارد.ابعاد۶/۵*۲۳
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۹.۰۱۰۲۷
موضوع اثر : لفاف
رنگ : قهوه ای
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر) عرض (۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : منسوجات