لفاف قلمدان

نظر شما:

قلاب بافی با تکنیک پایه کوتاه و کشبافت روی زمینة لاجوردی.نقش۶ جقه با رنگ زرد.مرکز جقه یک لکه قرمز دارد. ردیف حاشیه تاج پر و خالی است. در ردیف ارغوانی بعد نقش گلابتون بافته شده با عرض ۱/۵ سانت است. ابعاد۷/۲*۲۴
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۹.۰۱۰۲۹
موضوع اثر : لفاف
رنگ : لاجوردی
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر) عرض (۷ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : منسوجات