لفاف قلمدان

نظر شما:

لفاف پارچه ای ابریشمی. تزیینات فقط ۲ نوار ابریشمی سیاه. بست لوزی، با گلابتون طلایی. ۲ قیطان بندینک کوچک و بزرگ روی آن دوخته شده است. آستر پنبه ای دارد.ابعاد۷/۱*۲۴/۵
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۹.۰۱۰۳۰
موضوع اثر : لفاف
رنگ : نامعلوم
ابعاد : ارتفاع (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) قطر (۷ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : منسوجات