لفاف قلمدان

نظر شما:

بافت کشبافی با قلاب و استوانه ای شکل.رنگارنگ. نقوش از بال: ۷ و ۸، شاخه گل با ۲ برگ و حرف z بین گلها، طرح سگ، طرح جقه و ...ابعاد ۷*۲۲/۲
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۹.۰۱۰۳۱
موضوع اثر : لفاف
رنگ : رنگارنگ
ابعاد : ارتفاع (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) قطر (۷ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : منسوجات