لفاف قلمدان

نظر شما:

لفاف ابریشمی گلابتون طلایی .ابعاد۲۳*۶/۸.کشبافت.بافت پایه کوه و بلند.نقوش لوزی. لبه حاشیه ۱/۵ سانت گلابتون متوازی الاضلاع.زمینه اثر کرمی.
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۹.۰۱۰۳۵
موضوع اثر : لفاف
رنگ : کرم
ابعاد : ارتفاع (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) قطر (۶ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : منسوجات