لفاف قلمدان

نظر شما:

لفاف قلمدان ابریشم. با ۵ میل بافته شده. ابعاد ۶/۵*۲۱.زمینه ارغوانی.نصف اثر در دو طرف چند حاشیه خط و پر و خالی تاج دارد. وسط ۲ دسته گل. در سر بالا ۱ دسته گل است. نقوش واضح نیست.
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۹.۰۱۰۳۸
موضوع اثر : لفاف
رنگ : ارغوانی
ابعاد : ارتفاع (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) قطر (۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : منسوجات