فرمان ناصرالدین شاه قاجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

فرمان ناصرالدین شاه به شهاب الملک والی خراسان درباره استرداد اراضی محمودآباد و بردو به نقدعلی خان جامی / خط شکسته تحریری شکل مهر : مربع محراب دار اندازه مهر : ۲×۲/۱سانتیمتر/سجع مهر : خلد الله ملکه - السلطان بن السلطان ناصرالدین شاه قاجار/خط : شکسته نستعلیق /تعداد سطر: ۸/توشیح : (صحیح است) زیر سطر اول نوع کاغذ : متن سند کاغذ روسی وقسمت وصالی کاغذ الوان بنفش
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۰۳
پدید آورندگان : - (-)
رنگ : نخودی
تکنیک : -، -،
ابعاد : طول (۳۸ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۲۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، چند فرمان در کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۸ ، از صفحه ۸۰۷ تا صفحه ۸۳۱
برچسب‌ها : مهر, فرمان
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان