عقدنامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عقدنامه امیر کبیربا ملکزاده خانم عزت الدوله خواهر تنی ناصرالدین شاه در ۲۵سطر به خط نستعلیق ممتاز در سال ۱۲۶۵ قمری با مهر ناصرالدین شاه در بالای عقدنامه به ابعاد در ۹۳/۵*۱۳۱/۳ سانت
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۰۵
موضوع اثر : امیرکبیر
تاریخ خلق : ۱۲۶۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : طلایی
ابعاد : طول (۱ متر و ۳۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۹۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : امیرکبیر, عقدنامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان