تقدیرنامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تقدیرنامه ملکه ویکتوریا به حاج کاظم ملک التجار به پاس خدمات در نمایشگاه صنعت جهانی در لندن در ۱۸۵۱
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۰۶
موضوع اثر : ملکه ویکتوریا
تاریخ خلق : ۱۸۵۱ میلادی (قرن ۱۹)
رنگ : زمینه نخودی
تکنیک : دستنویس، نقاشی،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان