قطعه شعر پهلوی

نظر شما:

قطعه شعر در وصف ملک اثر فتوت ۱۰ سطر نستعلیق سال ۱۳۳۸
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۰۷
موضوع اثر : وصف ملک
تاریخ خلق : ۱۳۳۸ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه نخودی
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فتوت آموزگار آذربایجانی
برچسب‌ها : کاغذ
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان