فرمان شاه سلطان حسین صفوی صفویه

نظر شما:

فرمان شاه سلطان حسین : عزل میرزا عبدالباقی کلانتر نائین بنا به تظلم خواهی مردم آنجا وانتصاب میرزا ابوالبقاء نائینی به عنوان کلانتر جدید (ربیع الثانی ۱۱۲۵ق) ابعادبا وصالی : ۸۰×۲۲ سانتیمتر/ مهر : حسبی الله – بنده شاه ولایت حسین ۱۱۲۵ /حاشیه : جـانب هر که با علی نه نکوست هر که گو باش من ندارم دوست/ هر که چون خاک نیست بر در او گــــر فرشته است خاک بر سراو خط : شکسته نستعلیق/تعداد سطر: ۳۶/طغرا : فرمان همایون شرف نفاذ یافت (شنگرف) نوع کاغذ : دست ساز ترمه آهار مهره
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۱۰
موضوع اثر : عزل کلانتر نائین
تاریخ خلق : ۱۱۲۵ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخو.دی
جنس : کاغذ دست ساز ترمه آهار مهره، طلا وشنگرف،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۸۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه اسناد وفرامین موزه ملک
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، چند فرمان در کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۸ ، از صفحه ۸۰۷ تا صفحه ۸۳۱
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، بررسی مهرها وطغرای فرمانهای صفوی در موزه ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۷ ، از صفحه ۱۳ تا صفحه ۲۱
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان