اعطای لقب محمدکاظم ملک التجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

فرمان ناصرالدین شاه : اعطای لقب ملک التجاری ممالک محروسه به حاج محمد کاظم ملک التجار پس از فوت پدرش آقا مهدی (صفرالمظفر ۱۲۸۷ق) ابعاد : ۴۴×۵۷ سانتیمتر /شکل مهر : مربع محراب دار/اندازه مهر : ۶/۴×۲/۳ سانتیمتر سجع مهر : الملک لله تعالی تا که دست ناصرالدین خاتم شاهی گرفت صیت داد ومعدلت از ماه تا ماهی گرفت خط : نستعلیق/تعداد سطر : ۶/توشیح : (صحیح است) محاذی سطر اول/نوع کاغذ : دست ساز آهار مهره روشن
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۱۱
تاریخ خلق : ۱۲۸۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه نخودی
جنس : کاغذ، دست ساز آهار مهره روشن،
ابعاد : طول (۵۶ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۴۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه اسناد وفرامین موزه ملک
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، چند فرمان در کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۸ ، از صفحه ۸۰۷ تا صفحه ۸۳۱
برچسب‌ها : فرمان, کاغذ, فرمان
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان