نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه از نورعلی خلیفه از دراویش نعمت اللهی ۱۰ سطر شکسته تحریری
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۱۴
موضوع اثر : دراویش نعمت اللهی
رنگ : طلایی
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : مایشگاه اسناد وفرامین موزه ملک
برچسب‌ها : کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان