فرما ن شاه عباس دوم صفویه

نظر شما:

فرمان شاه عباس دوم : اعطای سیورغال ابدی محال دماوند به فرزندان میر کته میر وتأکید برعدم طلب مالوجهات و... از آنها توسط متصدیان مهمات دیوانی دماوند (جمادی الاول ۱۰۵۱ق) ابعاد با وصالی ۲۹×۶۰ ، متن اصلی ۶۰ ×۵/۲۲ سانتیمتر/ شکل مهر : مدور / اندازه مهر : ۴×۴ سانتیمتر/سجع مهر : (وسط) بنده شاه ولایت عباس ۱۰۵۱- - اللهم صل علی النبی والوصی والبتول والسبطین والسجاد والباقر و الکاظم والرضا والتقی والنقی والعسگری والمهدی خط : شکسته نستعلیق /تعداد سطر : ۱۵/طغرا : فرمان همایون شد (شنگرف) نوع کاغذ : کاغذ آهار مهره ختایی
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۱۶
موضوع اثر : اعطای سیورغال
تاریخ خلق : ۱۰۵۱ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۶۱ سانتیمتر) عرض (۲۹ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه اسناد وفرامین موزه ملک
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، بررسی مهرها وطغرای فرمانهای صفوی در موزه ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۷ ، از صفحه ۱۳ تا صفحه ۲۱
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، چند فرمان در کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۸ ، از صفحه ۸۰۷ تا صفحه ۸۳۱
برچسب‌ها : فرمان, صفویه, ​آهار
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان