فرمان شاه عباس اول صفویه

نظر شما:

فرمان شاه عباس اول : مورد عنایت قراردادن میرمیران ملک دماوند و دستور آمدن وی به موکب اردوی همایونی به منظور ملاطفت نامبرده (رجب المرجب ۹۹۵ق) ابعاد : ۲۹×۳۹ سانتیمتر/شکل مهر : مدور محراب دار/اندازه مهر : ۵/۴×۵ سانتیمتر سجع مهر : (وسط) الله – محمد – علی - بنده شاه ولایت عباس ۹۹۴ – (دور) اللهم صل علی النبی والوصی والبتول والسبطین والسجاد والباقر و الکاظم والرضا والتقی والنقی والعسگری والمهدی صاحب الزمان خط : شکسته تحریری /تعداد سطر : ۱۳/طغرا : فرمان همایون شد (طلایی) نوع کاغذ : دست ساز آهار مهره کهنه شده
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۱۷
موضوع اثر : ملاطفت میرمیران
تاریخ خلق : ۹۹۵ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : کرم
تکنیک : دستنویس، دست ساز آهار مهره کهنه شده،
ابعاد : طول (۳۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه اسناد وفرامین موزه ملک
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، چند فرمان در کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۸ ، از صفحه ۸۰۷ تا صفحه ۸۳۱
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، بررسی مهرها وطغرای فرمانهای صفوی در موزه ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۷ ، از صفحه ۱۳ تا صفحه ۲۱
برچسب‌ها : فرمان, صفویه, کاغذ, فرمان
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان