فرمان آقا محمد خان قاجار زندیه

نظر شما:

فرمان آقا محمد خان قاجار : اعطای تیول ابدی قریه مزدیانکلا از بلوکات لال آباد بارفروش به اشرف خان دماوندی (شعبان المعظم ۱۱۹۹ق) ابعاد : ۳۹×۲۹ سانتیمتر/شکل مهر : مربع ( در ذیل فرمان ) /اندازه مهر: ۵/۱×۲ سانتیمتر/سجع مهر : افوض امری الی الله عبده محمد/خط : نستعلیق/تعداد سطر : ۸ طغرا : حکم عالی شد (سیاه)/نوع کاغذ : قسمت وصالی کاغذ اصفهانی ، متن اصلی کاغذ دست سازختایی آهار مهره
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۱۸
موضوع اثر : آقا محمد خان
تاریخ خلق : ۱۱۹۹ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : کرم
تکنیک : دستنویس، دست سازختایی آهار مهره،
ابعاد : طول (۳۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۸ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه اسناد وفرامین موزه ملک
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، چند فرمان در کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۸ ، از صفحه ۸۰۷ تا صفحه ۸۳۱
برچسب‌ها : فرمان, کاغذ
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان