فرمان آقا محمد خان قاجار زندیه

نظر شما:

فرمان آقا محمد خان قاجار : اعطای تیول قریه آبسرد و مزارع متصله آن به اشرف خان دماوندی و معافیت آنجا از حوالجات دیوانی (صفرالمظفر ۱۲۰۱ق) ابعاد : ۴۲×۳۰ سانتیمتر/شکل مهر: مربع ( در ذیل فرمان)/سجع : افوض امری الی الله عبده محمد/اندازه مهر : ۵/۱×۲ سانتیمتر/خط : شکسته همراه با سیاق/تعداد سطر : ۷ طغرا : حکم والا شد ( سیاه)/نوع کاغذ : قسمت وصالی کاغذ اصفهانی ، متن اصلی کاغذ دست سازختایی آهار مهره
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۱۹
موضوع اثر : اعطای تیول
تاریخ خلق : ۱۲۰۱ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۴۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه اسناد وفرامین موزه ملک
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، چند فرمان در کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۸ ، از صفحه ۸۰۷ تا صفحه ۸۳۱
برچسب‌ها : فرمان, ​آهار, فرمان
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان