فرمان احمدشاه درانی افشاریه

نظر شما:

فرمان احمد شاه درانی : به حاکم هرات میرزا محمد فاضل در مرخص کردن ۵۰ نفر از ملازمان قلعه که شغل دهقانی دارند وجایگزینی ۵۰ تن از جوانان ایلات بجای آنها (ذیقعده ۱۱۶۷ق) ابعاد: ۲۴×۴۵ سانتیمتر/شکل مهر :گلابی/اندازه مهر: ۳×۵/۴ سانتیمتر/سجع مهر : الحکم لله – یاهو – احمد شاه درانی/خط : نستعلیق/تعداد سطر : ۱۲/طغرا : بعون الله تعالی فرمان همایون شد (مشکی )/نوع کاغذ : دست ساز آهار مهره
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۲۰
موضوع اثر : معافیت مالی
تاریخ خلق : ۱۱۶۷ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۵۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۴۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه اسناد وفرامین موزه ملک
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، چند فرمان در کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۸ ، از صفحه ۸۰۷ تا صفحه ۸۱۳
برچسب‌ها : فرمان, ​آهار, فرمان
دوره تاریخی افشاریه روی بر خط زمان