اعطای کلیجه به برادر اقا نوری توسط اقا مهدی ملک التجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

فرمان ناصرالدین شاه : اعطای یک ثوب کلجه از ملبوس شاهانه به رسم خلعت به میرزا فضل الله وزیر نظام آذربایجان (شوال المکرم ۱۲۷۳ق) ابعاد : ۴۱×۲۵ سانتیمتر/شکل مهر : مربع محراب دار /سجع مهر :الملک لله - السلطان ابن السلطان ناصرالدین شاه قاجار/خط : شکسته نستعلیق /تعداد سطر : ۹ توشیح : (صحیح است ) محاذی سطر اول /نوع کاغذ : دور فرمان وصالی با مقوای سفید ، متن اصلی ، کاغذ رنگ شده آهارمهره ماشینی
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۲۱
تاریخ خلق : ۱۲۷۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه اسناد وفرامین موزه ملک
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، چند فرمان در کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۸ ، از صفحه ۸۰۷ تا صفحه ۸۱۳
برچسب‌ها : فرمان, فرمان
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان