فرمان شاه سلطان حسین صفوی صفویه

نظر شما:

فرمان شاه سلطان حسین : اعزام میرزا رفیع الدین به عنوان سفیر جدید ایران به دربارهند نزد فرخ سیر گورکانی به جهت تبریک جلوس آن شاه (شوال المکرم ۱۱۲۵ق) ابعاد باوصالی : ۵۳×۲۸، متن اصلی : ۵۰×۲۴ سانتیمتر شکل مهر : مربع محراب دار /اندازه مهر : ۳×۵/۲ سانتیمتر/سجع مهر : بسم الله الرحمن الرحیم کمترین کلب امیرالمومنین سلطان حسین ۱۱۲۵/خط : نستعلیق تعداد سطر: ۱۲ طغرا : حکم جهان مطاع شد (سیاه) نوع کاغذ : دست ساز آهار مهره روشن
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۲۴
موضوع اثر : اعزام سفیر به هند
تاریخ خلق : ۱۱۲۵ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : کرم
تکنیک : دستنویس، دست ساز آهار مهره روشن،
ابعاد : طول (۵۳ سانتیمتر) عرض (۲۸ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه اسناد وفرامین موزه ملک
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، بررسی مهرها وطغرای فرمانهای صفوی در موزه ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۷ ، از صفحه ۱۳ تا صفحه ۲۱
  • مرت ، مرضیه ، چند فرمان در کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۸ ، از صفحه ۸۰۷ تا صفحه ۸۳۱
برچسب‌ها : فرمان, صفویه, کاغذ, فرمان
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان