نامه پهلوی

نظر شما:

نامه به مرحوم ملک در ۸ سطر تایپی از سوی دفتر مخصوص شاهنشاهی درباره اعلام وصول کتاب جغرافی تاریخی خراسان
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۲۷
پدید آورندگان : دفتر مخصوص شاهنشاهی (-)
موضوع اثر : اعلام وصول کتاب
رنگ : کرم
جنس : کاغذ، ماشینی،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان