نامه پهلوی

نظر شما:

نامه اعلام وصول کتاب ظفرنامه از سوی دفتر مخصوص شاهنشاهی به خط شکسته ۶ سطر
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۲۸
موضوع اثر : اعلام وصول کتاب
تاریخ خلق : ۱۳۳۰ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان