فرمان مظفرالدینشاه قاجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

فرمان مظفرالدین شاه : به رکن الدوله فرمانفرمای خراسان وسیستان وتأکید درعدم مسامحه در تحویل مزارع فوق الذکر به نقد علی خان جامی (ذیحجة الحرام سنه ۱۳۱۴ق) تاریخ فرمان : ۱۳۱۴ قمری / ابعاد : ۲۵×۳۵ سانتیمتر/شکل مهر : مربع محراب دار اندازه مهر : ۳×۴ سانتیمتر/سجع مهر : الملک لله – السلطان بن السلطان مظفرالدین شاه قاجار/خط : شکسته نستعلیق تعداد سطر: ۵ توشیح : (صحیح است) زیر سطر اول نوع کاغذ : دست سازفلفل نمکی
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۲۹
موضوع اثر : املاک نقدعلیخان جامی
تاریخ خلق : ۱۳۱۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ، دست سازفلفل نمکی،
ابعاد : طول (۴۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه اسناد وفرامین موزه ملک
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، چند فرمان در کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۸ ، از صفحه ۸۰۷ تا صفحه ۸۳۱
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان