نامه پهلوی

نظر شما:

نامه از وزیر دربار به تاریخ ۱۳۴۵ به مرحوم ملک به خط نسخ ۸سطر
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۳۱
موضوع اثر : اهدا قران از دربار به مرحوم ملک
تاریخ خلق : ۱۳۴۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : سفید
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان