وقفنامه ترکمانان آق قویونلو

نظر شما:

وقفنامه مدرسه امامیه کازرون شیراز به ابعاد ۵۸۱ در ۳۷ سانتیمتر به تاریخ ۱۰۹۴ به خط ثلث ورقاع که در سمت انسی سند دستخط ومهر چندین تن از شهود مشاهده میشود.
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۳۲
موضوع اثر : مدرسه امامیه
تاریخ خلق : ۱۰۹۴ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : کاهی
جنس : کاغذ، دست ساز،
ابعاد : طول (۵ متر و ۸۱ سانتیمتر) عرض (۳۷ سانتیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، معرفی قدیمی ترین سند موسسه کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۹۲ ، از صفحه ۱۵۱ تا صفحه ۱۵۸
برچسب‌ها : صفویه, کاغذ, وقفنامه
دوره تاریخی ترکمانان آق قویونلو روی بر خط زمان