مصالحه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه میان کامران میرزا نایب السلطنه وابوالفتح میرزا مویدالدوله درباب ملکیت مجرای دوازده ساعت آب رودخانه های چیذر ودربند شمیران و سه قطعه زمین ، شوال سال ۱۳۱۹ هـ . ق ، ابعاد ۵/۳۵ x ۵/۴۶ سانتیمتر، ۱۳سطر ، خط نستعلیق
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۳۸
موضوع اثر : املاک و آب در چیذر و شمیران
تاریخ خلق : ۱۳۱۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۴۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۳۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : دکتر حجت زاد
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه آثار اهدایی دکتر علی حجت زاد
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان