فرمان مظفرالدین شاه قاجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

فرمان مظفرالدین شاه : به عبدالحسین میرزا حکمران فارس درمراقبت از حق مویدالدوله در مورد قریه دشتک موروثی از حسام السلطنه واختصاص مواجب آن به وی (جمادی الاول ۱۳۱۵ تخاقوی ئیل) ابعاد : ۵/۲۴ ×۵/۴۳ سانتیمتر / شکل مهر : مربع محراب دار/اندازه مهر : ۲ ×۵/۲ سانتیمتر /سجع مهر : العزﺓ لله – مظفرالدین شاه قاجار /خط : شکسته نستعلیق تعداد سطر : ۵ /توشیح : (صحیح است) ذیل سطر اول /نوع کاغذ : آهار مهره وضعیت فیزیکی : سالم
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۳۹
موضوع اثر : مالیات قریه دشتک
تاریخ خلق : ۱۳۱۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۴۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : دکتر علی حجت زاد
نمایشگاه‌ها : آثار اهدایی علی حجت زاد
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، بازخوانی فرمانی از مظفرالدینشاه در موزه ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۹ ، از صفحه ۸۳۵ تا صفحه ۸۳۸
برچسب‌ها : فرمان, ​آهار
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان