فرمان شاه عباس ثانی صفوی صفویه

نظر شما:

} فرمان شاه عباس دوم : به میرزا بدیع الزمان ومیرزا ابراهیم در مورد دریافت جنسی ونقدی وجوهات ..... وصرف آن جهت مواجب تفنگچیان ومستحفظین قلعه قندهار (رمضان ۱۰۷۴ق) ابعاد با : ۲۵/۲۱ سانتیمتر شکل مهر : مدور محراب دار اندازه مهر : ۷×۶ سانتیمتر سجع مهر : (وسط) بنده شاه ولایت عباس ثانی – (دور) اللهم صل علی محمد المصطفی علی المرتضی ..... خط : شکسته/تعداد سطر : ۷/طغرا : فرمان همایون شد (شنگرف)/نوع کاغذ : قسمت وصالی کاغذ دست ساز اصفهانی تیره ، متن اصلی کاغذ دست ساز آهار مهره
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۴۱
تاریخ خلق : ۱۰۷۴ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : کرم
جنس : کاغذ، دست ساز آهار مهره،
ابعاد : طول (۵۲ سانتیمتر) عرض (۲۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : مایشگاه اسناد وفرامین موزه ملک
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، چند فرمان در کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۸ ، از صفحه ۸۰۷ تا صفحه ۸۳۰
برچسب‌ها : فرمان, صفویه, کاغذ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان