فرمان شاه سلیمان صفویه

نظر شما:

فرمان شاه سلیمان : دستور اعزام وقبول استدعای میرزا غیاث مین باشی در مورد رفتن وی وتفنگچی هایش به قلعه تفلیس جهت خدمت به شاهنواز خان والی گرجستان کارتیل (ربیع الاول ۱۰۸۵ق) ابعاد با وصالی : ۳۰×۳۰ ، متن اصلی ۳۰×۲۳ سانتیمتر/شکل مهر : گلابی /اندازه مهر : ۵/۲×۲ سانتیمتر/سجع مهر : بنده شاه دین سلیمان است /خط : نستعلیق تعداد سطر : ۸ طغرا : حکم جهان مطاع شد (مشکی) نوع کاغذ : قسمت وصالی کاغذ دست ساز اصفهانی ، متن اصلی کاغذ دست ساز آهار مهره
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۴۲
موضوع اثر : قبول اعزام نیرو به گرجستان
تاریخ خلق : ۱۰۸۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : کاهی
جنس : کاغذ، دست ساز آهار مهره،
ابعاد : طول (۴۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۳۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه اسناد وفرامین موزه ملک
منابع :
  • قصاب سرایی ، مرتضوی ، چند فرمان در کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۸ ، از صفحه ۸۰۷ تا صفحه ۸۳۰
برچسب‌ها : فرمان, کاغذ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان