تقدیرنامه ونشان حسن ملک پهلوی

نظر شما:

یک قطعه نشان به شکل صلیب سفید رنگ در وسط قرمز با یک نوار مشکی حمایل بر روی کاغذ از کشور البانی به حسن ملک
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۴۴
موضوع اثر : اعطای نشان
رنگ : قهوه ای
جنس : کاغذ، مدال،
ابعاد : طول (۴۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۵۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نشان, کاغذ
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان