نامه پهلوی

نظر شما:

نامه از محمد مهران نایب التولیه آستان قدس به مرحوم ملک در ۱۳ سطر به خط نسخ درباره تشکر از وقف ۱۵ فقره از املاک در خراسان
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۴۶
موضوع اثر : تشکرنامه
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : آستان قدس رضوی, کاغذ
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان