نامه پهلوی

نظر شما:

نامه تقدیر وتشکر از ملک توسط پزشک پور شهردار مشهد جهت کمک به شیرخوارگاه رضا پهلوی مشهد سال ۱۳۳۹ نستعلیق ۱۴ سطر
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۴۷
موضوع اثر : تقدیر نامه
تاریخ خلق : ۱۳۳۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان