نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد سعید منشی دول خارجه وتقاضای افزایش مستمری شکسته تحریری ۱۰ سطر
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۴۸
موضوع اثر : تقاضای افزایش مستمری
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : رقم, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان