فرمان شاه سلطان حسین صفویه

نظر شما:

فرمان شاه سلطان حسین : پرداخت وجوهات نقدی وجنسی به میرمحمد باقرموسوی بابت وظیفه سنوات (محرم۱۱۲۹ق) ابعاد : ۴۳×۲۲ سانتیمتر / شکل مهر : مدور/اندازه مهر : ۲/۴×۲/۴ سانتیمتر سجع مهر : بنده شاه ولایت حسین ۱۱۲۰ - اللهم صل علی النبی والوصی والبتول والسبطین والسجاد والباقر و الکاظم والرضا والتقی والنقی والعسگری والمهدی خط : شکسته / تعداد سطر : ۱۱/ طغرا : فرمان همایون شد (شنگرف)/ نوع کاغذ : دست ساز آهار مهره ترمه رنگ شده
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۵۳
موضوع اثر : پرداخت وجوهات
تاریخ خلق : ۱۱۲۹ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ، دست ساز آهار مهره ترمه رنگ شده،
ابعاد : طول (۴۳ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
نمایشگاه‌ها : یاد باد آن روزگاران
برچسب‌ها : فرمان, صفویه, کاغذ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان