فرمان فتحعلی شاه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

فرمان فتحعلیشاه به حسینعلی میرزا حاکم فارس در مورد پرداخت نقدی وجنسی از متوجهات محال شمس آباد و جود آباد فارس در وجه شیخ محمد امین شیخ الاسلام آنجا (رجب المرجب ۱۲۳۰ق) ابعاد : ۵۴×۵/۳۷ سانتیمتر/شکل مهر : مربع محراب دار /سجع مهر: الملک لله گرفت خاتم شاهی ز قدرت ازلی قرار در کف شاه زمانه فتحعلی اندازه مهر : ۴×۳ سانتیمتر/خط : شکسته نستعلیق/تعداد سطر : ۸/طغرا : الملک لله تعالی حکم همایون شد (طلایی) /نوع کاغذ : ماشینی آهار مهره مایل به سبز
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۵۴
موضوع اثر : پرداخت متوجهات به شیخ الاسلام
تاریخ خلق : ۱۲۳۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : مایل به سبز
جنس : کاغذ، ماشینی آهار مهره مایل به سبز،
ابعاد : طول (۵۴ سانتیمتر) عرض (۳۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : بانو عزتملک ملک
برچسب‌ها : فرمان, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان