فرمان فتحعلیشاه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

فرمان فتحعلیشاه : به حسینعلی میرزا حاکم فارس درمورد برقراری وجوهات نقدی وجنسی ازمحل مالیات ومتوجهات ولایت کازرون در وجه آقا حسینعلی کازرونی به سبب لیاقت وشایستگی (جمادی الثانی ۱۲۳۲ق) ابعاد : ۳۶×۵۰ سانتیمتر /شکل مهر : مربع /اندازه مهر : ۲/۲×۳/۳ سانتیمتر سجع مهر : الملک لله گرفت خاتم شاهی ز قدرت ازلی قرار داد در کف شاه زمانه فتحعلی طغرا : الملک لله تعالی حکم همایون شد (طلایی)/ خط : نستعلیق / تعداد سطر : ۱۲ نوع کاغذ : فرنگی دارای واتر مارک ۱۸۱۵ ، کاغذ دور :رنگ شده دست ساز
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۵۵
موضوع اثر : پرداخت مواجب
تاریخ خلق : ۱۲۳۲ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ، فرنگی دارای واتر مارک 1815،
ابعاد : طول (۵۰ سانتیمتر) عرض (۳۶ سانتیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
برچسب‌ها : فرمان, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان