فرمان فتحعلی شاه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

فرمان فتحعلی شاه به حسینعلی میرزا درمورد معافیت از تکالیف دیوانی مزارع جمال آباد واقعه در بلوک ارسنجان وباغان وکوچان واقعه در بلوک کوارکه ملک میرزا نورالدین است (شوال المکرم ۱۲۴۶ق) ابعاد : ۵/۴۲×۳۴ سانتیمتر/شکل مهر : مربع محراب دار/سجع مهر : الملک لله – سلطان صاحبقران/گرفت خاتم شاهی زقدرت ازلی قرار در کف شاه زمانه فتحعلی اندازه مهر : ۵/۳×۳ سانتیمتر/خط : شکسته نستعلیق/تعداد سطر : ۷ طغرا : الملک لله تعالی حکم همایون شد (طلایی)/نوع کاغذ : کاغذ ماشینی آهار مهره
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۵۶
موضوع اثر : معافیت مالیاتی
تاریخ خلق : ۱۲۴۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ، : کاغذ ماشینی آهار مهره ،
ابعاد : طول (۴۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۳۴ سانتیمتر)
اهداکننده : بانو عزتملک ملک
برچسب‌ها : فرمان, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان