رقم ناصرالدین میرزا قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

رقم ناصرالدین میرزا: اعطای منصب استیفای سرکاری ومبلغ دویست تومان نقد به میرزا نصرالله خان شیرازی به جهت نیک خدمتی (شعبان ۱۲۶۳ق) ابعاد : ۴۷×۶۱ سانتیمتر /شکل مهر : مربع /اندازه مهر : ۸/۲×۳ سانتیمتر سجع مهر : ولیعهد شاه جهان ناصرالدین /خط : نستعلیق /تعداد سطر : ۱۲/ طغرا : حکم والا شد (مشکی)/ نوع کاغذ : دست ساز آهار مهره ترمه این فرمان در کتابخانه نگهداری میشود.
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۵۸
موضوع اثر : اعطای منصب به میرزا نصرالله شیرازی
تاریخ خلق : ۱۲۶۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ، دست ساز آهار مهره ترمه،
ابعاد : طول (۶۱ سانتیمتر) عرض (۴۷ سانتیمتر)
محل نمایش :
اهداکننده : بانو عزتملک ملک
برچسب‌ها : رقم, کاغذ, رقم
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان