فرمان ناصرالدین شاه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

فرمان ناصرالدین شاه : اعطای یک ثوب کلجه از ملبوس شاهانه به رسم خلعت به میرزا فضل الله وزیر نظام آذربایجان (شوال المکرم ۱۲۷۳ق) تاریخ فرمان : ۱۲۷۳ قمری / دارای مهر مربع تاج‌دار / اندازه مهر : ۵/۲×۲ سانتیمتر/ سجع مهر :الملک لله - السلطان ابن السلطان ناصرالدین شاه قاجار/ خط : شکسته نستعلیق / تعداد سطر : ۹ توشیح : (صحیح است ) محاذی سطر اول / نوع کاغذ : دور فرمان وصالی با مقوای سفید ، متن اصلی ، کاغذ رنگ شده آهارمهره ماشینی
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۶۱
موضوع اثر : اعطای لباس به میرزا فضل الله
تاریخ خلق : شوال ۱۲۷۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه:نخودی
جنس : کاغذ، کاغذ رنگ شده آهارمهره ماشینی،
ابعاد : طول (۴۱ سانتیمتر) عرض (۲۵ سانتیمتر)
اهداکننده : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه اسناد وفرامین موزه ملک
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، چند فرمان در کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۸ ، از صفحه ۸۰۷ تا صفحه ۸۳۱
برچسب‌ها : کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان