فرمان مظفرالدین شاه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

فرمان مظفرالدین شاه : اختصاص مبلغ ده هزار تومان از اصل مالیات آذربایجان به عنوان مقرری ومواجب محمد علی میرزا (صفر المظفر سنه ۱۳۱۹ق) ابعاد : ۶۹×۶۰ سانتیمتر /شکل مهر : مربع محراب دار/اندازه مهر : ۵/۴×۵/۳ سانتیمتر سجع مهر : الملک لله گرفت خاتم شاهی مظفرالدینشاه دمید کوکب فتح وظفر به عون الله خط : نستعلیق /تعداد سطر : ۵ /توشیح : (صحیح است) ذیل سطر اول /نوع کاغذ : فستقی ( با آرم شیر وخورشید)
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۶۲
تاریخ خلق : ۱۳۱۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ، فستقی،
ابعاد : طول (۶۹ سانتیمتر) عرض (۶۰ سانتیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
نمایشگاه‌ها : یاد باد آن روزگاران
برچسب‌ها : فرمان, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان